logo_kisebb

Ma lépett hatályba a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökének és a Versenytanács elnökének módosított közös közleménye a fogyasztóvédelmi ügyekben alkalmazandó, a bírság összegét meghatározó szempontokról. A módosítás célja, hogy a vállalkozásokat érdemi erőfeszítésekre ösztönözze a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés érdekében.

Fogyasztóvédelmi ügyekben történő bírság kiszabásakor a GVH a jövőben bírságenyhítő körülményként veheti figyelembe az eljárás alá vont vállalkozás igazolt érdemi megfelelési erőfeszítéseit egy adott üggyel kapcsolatban. A GVH nem önmagában a vállalkozás megfelelési programjának létét, hanem az adott ügyben, a megfelelés érdekében tett konkrét és érdemi törekvéseit értékeli enyhítő körülményként. A közelmúlt nagyvállalati eseményei ismételten rávilágítottak arra, hogy önmagában a megfelelési programok nem jelentenek garanciát a súlyos jogsértések megelőzésére, ha azok nem párosulnak olyan érdemi megfelelési erőfeszítésekkel, amelyek beépülnek a vállalatok döntéshozatalába. A GVH ezért csak az adott ügyben kimutatható érdemi megfelelési erőfeszítéseket tudja elismerni és ebbe az irányba kívánja terelni a felelős vállalkozásokat is.

Az érdemi megfelelési erőfeszítés bírságenyhítő tényezőként történő figyelembe vételéhez annak igazolása szükséges, hogy a vállalkozás külső, független szervet
(pl. szakmai, önszabályozó szervezetet) vagy személyt (pl. ügyvédet) keresett meg a megfelelés szándékával a GVH által jogsértőnek ítélt reklámok közzététele előtt, s figyelembe vette a független tanácsadó szervezet állásfoglalását kereskedelmi gyakorlatának, valamint kommunikációs eszközeinek tervezésekor.

A közleményben némileg módosult a bírság kiinduló összegének meghatározása, így a GVH – ha a bírság összegének megállapításakor nem a kommunikációs költségekből indul ki – a jogsértéssel érintett áruk eladásából realizált, időarányos, a vizsgált időszakhoz és a jogsértő kereskedelmi gyakorlathoz köthető árbevétel 5%-át tekinti a bírság kiinduló összegének.

A bírságközlemény egyebekben, elvi alapjait illetően nem változott a GVH korábbi közleményéhez képest.

A GVH közleményt adhat ki segítve a piaci szereplők eligazodását és az egyes jogszabályok keretszabályai joggyakorlatának megismerését. A közlemény funkciója a jogszabályi rendelkezések megtöltése tartalommal, összefoglalva a múltban kialakult, illetve a jövőben követni kívánt jogalkalmazási gyakorlatot. A közlemény nem rendelkezik jogszabályi kötelező erővel.

A GVH közleményének teljes szövege a http://www.gvh.hu//data/cms1032195/jogi_hatter_fogyasztos_birsagkozlemeny_2015_10_01.pdf linken olvasható.

A GVH megfelelési programjáról további információ a http://megfeleles.hu/ oldalon érhető el.

Budapest, 2015. október 1.

Gazdasági Versenyhivatal

Forrás: GVH sajtóközlemény

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

MARADJON KAPCSOLATBAN: