car

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy az ALD Automotive Autópark-kezelő és Finanszírozó Kft. közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen az MKB-Euroleasing Autópark Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. felett.

Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok egyaránt foglalkoznak finanszírozott és ún. nem-finanszírozott flottakezeléssel, valamint önálló operatív lízing szolgáltatást nyújtanak. Az összefonódással érintett egyik vállalkozás, az ALD Automotive Autópark-kezelő és Finanszírozó Kft. a Societé General S.A. által irányított SG-csoportba, a másik vállalkozás az MKB-Euroleasing Autópark Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. pedig az MKB Autópark-csoportba tartozik.

A GVH az összefonódás horizontális hatásainak értékelésekor – anélkül, hogy eldöntötte volna, hogy a finanszírozott flottakezelés, a nem finanszírozott flottakezelés és az önálló operatív lízing egységes vagy elkülönült árupiacokat alkot-e a flottakezelési szolgáltatásokon belül – megállapította, hogy káros horizontális hatásokkal legfeljebb a finanszírozott flottakezelés esetében lehetett volna számolni az SG-csoport és az MKB Autópark-csoport együttesen fennálló piaci részesedésére tekintettel.

A GVH döntése szerint azonban ezen a piacon is kizárható a kedvezőtlen horizontális versenyhatás a tranzakció engedélyezését követően, mert

  • nagyszámú, versenytársnak tekinthető vállalkozás van jelen az érintett piacon;
  • lassú növekedés, fokozatosan bővülő tendencia jellemzi e piacot;
  • nincsenek jelentős korlátai a piacra lépésnek;
  • a szolgáltatás igénybevevői nem elhanyagolható mértékű vevői erővel rendelkeznek;
  • a megkeresett piaci szereplők nem fogalmaztak meg érdemi aggályt az összefonódással kapcsolatban.

A GVH nem azonosított káros vertikális és portfólió-hatást sem, mert

  • az összefonódás nem hoz létre új vertikális kapcsolódást,
  • az MKB Autópark-csoport tevékenysége részhalmaza az SG-csoport tevékenységi körének, így az SG-csoport tevékenységi körének bővülésével nem kell számolni.

Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte a tranzakciót.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/9/2016.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

MARADJON KAPCSOLATBAN: