us-law-firm-wallpaper1
A Gazdasági Versenyhivatal jár el minden olyan versenyfelügyeleti ügyben a Tpvt. alapján, amely nem tartozik a bíróság hatáskörébe. 

Szintén a Gazdasági Versenyhivatal jár el:

 • a piaci verseny érdemi érintettsége esetén
  • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.),

  • gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat kapcsán a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.),

  • élelmiszer-jelölés és reklám kapcsán az Európai Parlament és Tanács 1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

  • kozmetikai termékek címkézése, forgalmazása és reklámozása kapcsán az Európai Parlament és Tanács 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről

 • jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő felett visszaéléssel kapcsolatos felügyelet esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)

rendelkezései alapján a hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben.

A Gazdasági Versenyhivatal illetékessége országos.

••••••••••

Kapcsolat

Központi elérhetőség

Gazdasági Versenyhivatal

 • Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
 • Telefon (központ): +36 1 472-8900
 • Fax (központi): +36 1 472-8905
 • Cím: 1054 Budapest, V., Alkotmány u. 5.
 • Honlap: http://www.gvh.hu

Ügyfélszolgálat – Panaszok benyújtása

 • Munkatársak:dr. BALOG Cecília, az Ügyfélszolgálati Iroda vezetője, irodavezető-helyettes
  BAUER Magdolna
  dr. CSÁSZÁR Adrienn
  HÓDYNÉ SÜTŐ Sarolta
  dr. TELEGDI Réka

Panaszát írásban is benyújthatja

 • postán: a 1391 Budapest 62. Pf.: 211. levélcímre,
 • személyesen:  munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16.00-ig, pénteken 8.30-tól 13.30-ig a Gazdasági Versenyhivatal postabontóján keresztül.

Bejelentések formalizált űrlapon nyújthatók be – elektronikusan (az ugyfelszolgalat@gvh.hu vagy abejelentes@gvh.hu címre) csak abban az esetben, ha a bejelentő megfelelő elektronikus aláírással rendelkezik. Ennek hiányában a beadványt panaszként kezeljük.Telefonos megkeresésre és személyes meghallgatásra munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16.00-ig, pénteken 8.30-tól 13.30-ig van lehetőség.

••••••••••

Sajtókapcsolat

dr. BASA Andrea sajtószóvivő

 • Telefon: +36 1 472-8902
 • Mobiltelefon: +36 30-618-6618
 • Faxon: +36 1 472-8898
 • Email: sajto@gvh.hu

••••••••••

A GVH könyvtára (előzetes bejelentkezés alapján)

RUTKAI Ágnes könyvtáros

 • Telefon: +36 1 472-8992
 • Email: RUTKAI.Agnes@gvh.hu
 • Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 9.30 órától 15.00 óráig, pénteken 9.00 órától 13.30 óráig

••••••••••

GVH munkaügy

Dr. KÉRI István, a Humánerőforrás Iroda vezetője, irodavezető-helyettes