Napjainkban a webáruházból történő vásárlás egyre nagyobb teret hódít. Nemtől és kortól függetlenül mind több fogyasztó dönt a vásárlás e formája mellett, és rendel terméket, vagy igényel szolgáltatást az internet segítségével. A számítógép előtt ülve megrendelni a kiszemelt terméket valóban kényelmes, és sokszor még pénzt is megspórolhatunk vele, de vajon ismerjük annak veszélyeit, és fel vagyunk készülve azok felismerésére illetve elhárítására? Tudjuk azt, ha a megrendelt termék mégsem tetszik, akkor 14 naptári napon belül elállhatunk a szerződéstől? Mit tegyünk, ha nem a megrendelt terméket kaptuk, vagy az sérülten érkezett meg?

elektronikus kereskedelem

Ezekre, és sok más hasonló kérdésre is választ kaphat az internetes kereskedelemmel kapcsolatos összeállításunkban.

Miért nevezzük az internetes vásárlást távollévők között kötött szerződésnek?

Az internetes vásárlás során a felek egyidejűleg fizikailag nincsenek jelen, a szerződéskötés az eladó által működtetett internetes webáruházban egérrel történő kattintással, vagy e-mail útján történő rendeléssel valósul meg.

Milyen előnyökkel jár az internetes vásárlás?

–          Nem számít a földrajzi távolság. Otthonról akkor is kényelmesen meg tudjuk rendelni az árut, ha éppen betegek vagyunk, vagy a távolság miatt túl sok időt, energiát jelentene elmenni az üzletbe.

–          A nyitva tartási időre tekintet nélkül, a nap 24 órájában lehet vásárolni.

–          Az interneten könnyedén össze tudjuk hasonlítani a termékeket,

o   az ár-összehasonlító oldalakon össze tudjuk vetni, hogy melyik termék felel meg az igényeinknek és pénztárcánknak

o   véleményeket/értékelést is olvashatunk, arról ki hogyan van megelégedve a termékkel; célszerű a forgalmazótól, gyártótól független oldalakon böngészni.

–          Az árut közvetlenül a lakóhelyünkre – vagy ahova kérjük – ki is szállítják.

Milyen kockázatokkal találkozhatunk?

–          Termékkel kapcsolatban

o   csak csekély információ áll rendelkezésre

o   nem tudjuk kézbe venni, felpróbálni, kipróbálni

o   nem tudjuk, hogy a termékről állított tulajdonságok ténylegesen megfelelnek-e a valóságnak

–          Kereskedővel kapcsolatban

o   nem tudjuk, hogy a terméket eladó kereskedő valóban létezik-e

–          Különös kockázattal járhat, ha étrend-kiegészítőt vagy gyógyszert vásárolunk a neten

Tanácsok rendelés előtt:

–          olvassuk el az ÁSZF-et

–          a vásárlási feltételeket mentsük le a gépre és nyomtassuk ki, így később bizonyítani tudjuk milyen tájékoztatás volt hozzáférhető a honlapon a rendeléskor

–          célszerű internetes vásárlások céljából egy külön e-mail címet létrehozni, így elkerülhetjük a kéretlen elektronikus leveleket

–          vásárlás előtt minden esetben győződjünk meg a webáruház üzemeltetőjének (szolgáltató, a termék eladója) személyéről

o   Tisztában kell azzal lennünk, hogy a honlap magyar nyelvű megjelenése vagy a címében látható „.hu” kiterjesztés nem jelenti automatikusan azt, hogy az eladó Magyarországon letelepedett vállalkozó. Tudjunk róla, hogy a „.hu” domain nevet a magyar cégek mellett külföldi vállalkozások is használhatják. A domain név használójának személyéről a www.domain.hu honlapon működő ingyenes domain regiszterben szerezhetünk információt.

Miről kell tájékoztatni a vállalkozásnak a fogyasztót a szerződéskötés előtt?

A vállalkozás a szerződéskötést megelőzően köteles írásban vagy – a fogyasztó beleegyezésével – tartós adathordozón világos és közérthető nyelven tájékoztatni a fogyasztót a

– azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni,

– vállalkozás elérhetőségeiről

– szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól

– fizetendő ellenértékről

– elállás jogáról

Mit tehetünk, ha a rendelés során rosszul írtunk be egy adatot?

A vállalkozás köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a fogyasztó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (elirtunk egy adatot, vagy olyan termék is belekerült a kosárba, amit nem szeretnénk megvenni) a megrendelés előtt kijavíthassa. E célra szolgál az internetes áruházak Kosár funkciója, amely egy virtuális bevásárló kosárként tárolja és összesíti a megrendeléseket, és ott tételeket törölni és hozzáadni is lehet.

Honnan tudhatjuk, hogy a megrendelésünk sikeres volt?

A kereskedő köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Ez a gyakorlatban egy válasz e-maillel történik, amely a megrendelés feltételeit (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) erősíti meg. A megerősítés elmaradása esetén a fogyasztót nem köti megrendelése, és nem köteles a leszállított termék átvételére.

Mit tehetünk, ha utólag meggondoljuk magunkat?

A fogyasztót internetes vásárlás esetén indoklás nélküli elállási jog illet meg, amit néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhat.

Mit takar az indoklás nélküli elállási jog?

A fogyasztó az elállási jog alapján akkor is visszaléphet a szerződéstől, ha a termék nem hibás, csupán az nem tetszik neki, vagy úgy gondolja, hogy nincs rá szüksége. Az elállás alapján a vállalkozás a termék visszaküldése ellenében köteles annak ellenértékét visszafizetni.

Ha vállalkozás rendel terméket, megilleti-e az elállás joga?

Nem, az interneten történő vásárlás esetén az elállás joga csak a fogyasztókat illeti meg.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk az elállási jogot?

Termék megrendelése esetén az átvétel napjától, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéskötés napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal.

A termék átvételének időpontját nyugtával tudjuk igazolni, ha nem küldenek, akkor az átvételi elismervényről célszerű másolatot készíteni.

Fontos tudni, hogy elállási jogunkat a szerződéskötés napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatjuk.

Milyen módon jelezhetjük az elállási szándékot?

– 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával

– saját szavainkkal megfogalmazott erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján, melyet lehetőleg ajánlott, tértivevényes küldeményként adjunk postára

– vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja az elállási jog gyakorlását (vissza kell igazolnia)

Annak tényét, hogy az elállásra határidőben sor került a fogyasztónak kell tudni bizonyítania.

Milyen időtartamon belül kell a terméket visszaküldeni a vállalkozásnak?

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Ki viseli a termék visszaküldésének költségét?

A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Milyen időtartamon belül köteles a vállalkozás a termék ellenértékét visszafizetni?

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is).

Visszatarthatja-e a vállalkozás a termék ellenértékének egy részét arra hivatkozással, hogy a fogyasztó a terméket kipróbálta és ezért annak értéke csökkent?

A fogyasztó a terméket annak kézhezvételét követő kipróbálhatja, csak termékben bekövetkező olyan mértékű értékcsökkenésért felel, mely a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladja.

Előfordulhat-e olyan eset, amikor az elállási jog meghosszabbodik?

Ha a vállalkozás az elállási jogról való tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó a termék átvételét követő 12 hónap 14 napig elállhat a vásárlástól.

Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja számunkra a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap lesz.

Milyen esetekben nem illet meg az elállási jog?

a) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) Aa a termék ára, illetve a szolgáltatás díja a pénzpiac eladó által nem irányítható ingadozásától függ. Példaként említhető a háztartási tüzelőolaj, és egyéb olajszármazékok. Fontos, hogy nem tartozik e kivétel alá az az esetkör, amikor az áringadozást a nemzeti valuták árfolyamainak változása eredményezi.

c) Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (Például ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelő egyedi kívánsága, az általa biztosított fotók alapján készítenek el);

d) Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (például nem tartós élelmiszerek, vágott virág);

e) Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (például használt fogkefe, golyósdezodor, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrend-kiegészítők) Fontos tudni, hogy a higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetjük, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontottuk fel, vagyis a terméket még nem vettük használatba.;

f) Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (pl:üzemanyag);

g) Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor (például a spekulatív célú szerződések megkötését követően hosszú idő elteltével szállított borokra, ahol az érték a piac ingadozásainak a függvénye.) ;

h) Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (például hétvégén vízvezeték szerelőt hívunk házhoz, úgy a termék megjavítása után ettől a szolgáltatástól nem állhatunk el.)

i) Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. Ha azonban a terméket az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldjük vagy visszavisszük az eladó üzletébe, az eladó köteles az általunk kifizetett összeget részünkre visszafizetni.;

j) Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében. Természetesen az úgynevezett fix áras árveréseknél (amikor a vételár előre meghatározott, és nem kerül sor licitálásra) az általános szabályok szerint gyakorolhatjuk elállási jogunkat. ;

l) A rendelet alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó (hotelszoba foglalás), szállítási (repülőjegy-foglalás, gépjárműbérlés), étkeztetési (pizzarendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél;

m) Ha online letöltéssel elérhető digitális adattartalmat (pl.: zene, film, játék vagy más szoftver) vásárolunk, elvesztjük elállási jogunkat, ha a vállalkozás kifejezett, előzetes beleegyezésünkkel megkezdte a teljesítést, és a beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkoztunk arról is, hogy tudomásul vesszük az elállási jog elvesztését.

Jó tudni…..

Az elállási jog gyakorlása alóli kivételek esetén bár jogszabály erre nem kötelezi, a vállalkozás saját üzletpolitikája alapján mégis dönthet úgy, hogy biztosítja a fogyasztók számára e jogot.

Hova kérhetjük a megrendelt termék kiszállítását?

Az internetes vásárlás előnye, hogy a termék kiszállítását nemcsak lakóhelyünkre, de munkahelyünkre vagy más általunk választott címre, átvevőpontra (pl:Pick Pack Pont, PostaPont, Webox) is kérhetjük. A vevőszolgálattal vagy üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozások az üzletükben is biztosíthatják a termék átvételét.

Jó tudni…..

Az elállási jog érvényesítése nem függ attól, hogy a fogyasztó a terméket hol vette át. A vállalkozás a határidőben történő elállás esetén nem tagadhatja meg a termék ellenértékének visszafizetését arra hivatkozással, hogy annak átvételére üzlethelyiségében vagy más átvevőponton került sor.

Mire figyeljünk oda a termék átvétele során?

Elsőként alaposan vizsgáljuk meg a termék csomagolását, győződjünk meg annak sértetlenségéről.

Majd bontsuk ki a csomagot, és nézzük meg, hogy a megrendelt termék található-e benne, illetve ellenőrizzük annak állapotát, és bizonyosodjuk meg arról, hogy a csomag tartalmazza a szükséges dokumentumokat (számla, használati-kezelési útmutató). Amennyiben bármilyen hibát, hiányosságot észlelünk, nyomban jelezzük a futárnak, és kérjük annak jegyzőkönyvbe vételét.

Ki felelős azért, ha a megrendelt termék a kiszállítás során megsérül?

Mindaddig, amíg a terméket a fogyasztó át nem veszi, a termék épségéért a vállalkozás felel akkor is, ha a kiszállítást postai alkalmazott vagy futárcég végezte.

Mit tehetünk, ha a csomagban nem a megrendelt termék található?

Amennyiben ezt már a futár jelenlétében észleljük, ne vegyük át a terméket. Ha csak később észleljük a csomag téves tartalmát, mindenképpen írásban jelezzük a vállalkozásnak, és a termék visszaküldése ellenében kérjük a megrendelt termék megküldését.

Hibás termék esetén milyen jogok illetnek meg?

Ha az elállásra nyitva álló határidő elteltét követően a termékben hiba jelentkezik, ebben az esetben is megilletnek az új Polgári Törvénykönyv szerinti szavatossági jogok.