gvh_logo

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2016. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól szóló beszámolót.
A GVH 120 ügyben hozott döntést az elmúlt évben, s összesen mintegy 5,4 milliárd forint bírságot szabott ki. A lezárt ügyek csaknem felét összefonódásokkal kapcsolatos ügyek tették ki. Az elmúlt évekhez viszonyítva először fordult elő, hogy a fúziós ügyekben született határozatok száma meghaladta a fogyasztóvédelmi ügyekben hozott döntések számát.
Jelentősen csökkent az egyszerűbb megítélésű fúziós ügyek ügyintézési határideje a 2016. elején megjelenő, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítás eredményeként. Míg 2012-ben az egyszerűsített eljárások elintési határideje még átlagosan 36 nap volt, addig ez 2016-ra 12 napra csökkent.
A GVH tavaly is prioritásként kezelte a kartellek elleni küzdelmet, illetve a sérülékeny fogyasztók védelmét, ám ezek mellett jelentős figyelmet fordított a digitális világban, egyebek mellett a közösségi médiában megjelenő folyamatokra az elmúlt évben, s törekedett az adatalapú gazdasággal összefüggő kérdések megválaszolására versenyhatósági eszközökkel. A 2015 júniusában hatályba lépett figyelmeztetés lehetőségét két esetben alkalmazta kis- és középvállalkozásokkal szemben, ezzel is elősegítve a versenyjogi megfelelést.
A hivatal a korábbi évekhez hasonlóan tájékoztatókkal, útmutatókkal és közleményekkel (négy új fúziós közlemény készített elő, egy új, az iratbetekintési jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tett közzé), valamint a versenykultúra-fejlesztés adta lehetőségekkel (kommunikációs kampányok, kiadványok stb.) támogatta a piaci szereplők eligazodását a versenyjogi kérdésekben. 2016‑ban először, hagyományteremtő céllal szervezte meg az I. Magyar Versenyjogi Fórumot a Magyar Versenyjogi Egyesülettel együttműködésben.
A Versenyhivatal immár harmadszor tette közzé a verseny védelméből származó fogyasztói előnyöket számszerűsítő elemzését, e szerint a 2011-2016-os időszakban a GVH saját költségvetésének több mint a hatszorosát takarította meg a fogyasztóknak a versenykorlátozó megállapodások és erőfölényes visszaélések felderítésével, valamint a fúziókontroll révén.
A beszámoló teljes terjedelmében, és az arról szóló rövid összefoglaló a GVH honlapján olvasható.
Budapest, 2017. október 30.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

MARADJON KAPCSOLATBAN: