gvh_logo

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2017. december 1-jei hatállyal nevezte ki dr. Grimm Krisztinát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának tagjává. Kinevezése – a Versenytanács többi tagjához hasonlóan – hat évre szól.
A Versenytanács törvényben meghatározott feladatokat lát el: meghozza a versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntéseket, és elbírálja a vizsgálók – versenyfelügyeleti eljárás során hozott – végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket. A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke – aki egyben a GVH egyik elnökhelyettese is – szervezi és irányítja, az egyes ügyeket az elnök által kijelölt három- vagy öttagú versenytanács bírálja el. A Versenytanács tagjai – versenyfelügyeleti feladataik mellett – közreműködnek a GVH versenypártolási és a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.
A Versenytanács elnöke és tagjai döntéshozataluk folyamatában függetlenek, azaz, a jogszabályok alapján, ám meggyőződésüknek megfelelően döntenek, és döntéseikkel összefüggésben nem befolyásolhatók, illetve nem utasíthatók. A testület döntéseivel szemben bírói felülvizsgálat kérhető.
Grimm Krisztina 2000-ben végzett jogászként az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, majd LL.M. fokozatot szerzett Münchenben az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos szabályozás területén.
Pályafutását 2000-ben vizsgálóként kezdte a GVH-ban, és főként a szolgáltatási szektorral kapcsolatos fogyasztóvédelmi és antitröszt ügyekkel foglalkozott. 2004-ben a GVH Fogyasztóvédelmi Irodájához csatlakozott, és vezető vizsgálóként a pénzügyi szektorért volt felelős. 2012-től a Fogyasztóvédelmi Iroda vezetője.
Rendszeresen tart fogyasztóvédelmi tárgyú előadásokat konferenciákon, workshopokon, szemináriumokon, ezen kívül számos cikk szerzője. Részt vesz a GVH nemzetközi tevékenységében, így az európai uniós fogyasztóvédelmi hatóságok közötti együttműködésben is. 2017-től az OECD Fogyasztóvédelmi Bizottsága Elnökségének tagja. Angolul és németül beszél.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

MARADJON KAPCSOLATBAN: