Blog-photos3

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) évente meghirdetett tanulmányi pályázatának célja, hogy ösztönözze a felsőfokú képzésben részt vevő hallgatókat ismereteik bővítésére a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet területén.

A GVH idén tizenhetedik alkalommal hirdette meg tanulmányi versenyét. A pályázaton a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, alap- és mesterszakos hallgatói vehettek részt, és tizenhárom témakörből választhattak. Összesen 10 pályamunka érkezett a GVH-hoz a meghirdetett témakörökre. A hallgatók – a korábbi évekhez hasonlóan – igénybe vehették a GVH szakkönyvtárát pályamunkáik elkészítéséhez.

A versenyen az első helyezést Gyömbér Kata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) negyedik évfolyamos jogász szakos hallgatója érte el, aki „Büntetőeljárási eszközök alkalmazása a kartellek felderítésében” címmel nyújtotta be pályamunkáját. Kata évfolyamdolgozata témáján töprengve találkozott a GVH pályázati kiírásával, és azonnal megtetszett neki a büntetőeljárást és a versenyjogot is átfogó téma. Első ránézésre, mindenkinek idegennek tűnhet e két jogág összevonása, azonban a kutatás során döbbentem rá, hogy nagymértékben segíti a büntetőeljárás eszközrendszere a kartellek felderítését, és ez rávilágít a jogrendszerben található átfedésekre – fejtette ki Gyömbér Kata.

Második lett Vitál Vivien Kata, az ELTE joghallgatója „Az önvád tilalma és a hatóságot terhelő tényfeltárási kötelezettség alkotmányos elveinek egyensúlya” című munkájával. Régóta érdekel a versenyjog, szerettem volna visszajelzést kapni arról, hogy lehet-e helyem a szakmában, és reális-e az a célom, hogy egyszer a GVH-nál dolgozzak. Remélem, ehhez egy lépéssel közelebb kerültem – fogalmazott Vitál Vivien Kata.

A harmadik helyen az ELTE szintén negyedéves jogászhallgatója, Pásztélyi Emese végzett az „Erőfölényben lévő vállalkozások különleges felelősségével kapcsolatos joggyakorlat az EU Bíróságának döntései tükrében” címet viselő dolgozatával.

A verseny felhívásában közzétett díjazásnak megfelelően az első helyezett 400.000 forint, a második helyezett 300.000 forint, míg a harmadik helyezett 200.000 forint jutalomban részesült (a díjak adó-és járulékkötelesek).

A GVH tevékenységének fontos pillére a versenykultúra fejlesztése, így a GVH maga is szervez, illetve támogat a versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika témakörébe tartozó tudományos-oktatási programokat a versenykultúra, valamint a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése érdekében.

A pályázattal kapcsolatos további részletek és a nyertes dolgozatok megismerhetők a GVH honlapján.

Budapest, 2016. szeptember 28.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

MARADJON KAPCSOLATBAN: